dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giáo án Hóa học 9 HKII mien phi,tai lieu Giáo án Hóa học 9 HKII mien phi,bai giang Giáo án Hóa học 9 HKII mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/2/2011 5:15:04 PM
Filesize: 1.68 M
Download count: 137
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Ngày soạn: 2/01/2010
Ngày dạy: 4/01/2010
Lớp dạy:9A
Tiết 37
Bài 29: AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức
HS biết được:
-Axit cacbonic là axit yếu, không bền
-Muối cacbonat có những tính chất của muối: tác dụng với axit, dung dịch muối, kiềm. Ngoài ra, muối cacbonat dễ bị phân hủy bởi nhiệt và giải phóng khí cacbonic.
-Muối cacbonat có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất.
2.Kĩ năng
-Biết tiến hành thí nghiệm chứng minh tính chất hóa học của muối cacbonat. Tác dụng với axit, muối, kiềm.
-Biết quan sát TN, nêu hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận về tính chất dễ bị phân hủy của muối cacbonat.
-Rèn luyện kĩ năng viết PTHH
II.CHUẨN BỊ
Hóa chất: dung dịch NaHCO3, Na2CO3, HCl, K2CO3, Ca(OH)2, CaCl2.
Dụng cụ: ống nghiệm, ống nhỏ giọ, đèn cồn, giá gỗ...
Tranh hình: bảng tính tan, chu trình C trong tự nhiên.
III.PHƯƠNG PHÁP
Đàm thoại gợi mở, TN nghiên cứu
TN biểu diễn, trực quan, hoạt động nhóm
IV.TIẾN TRÌNH
1.Giới thiệu bài học
2.Bài mới

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

Hoạt động 1: Tìm hiểu về trạng thái và tính chất của axit cacbonic


GV: Yêu cầu HS đọc thông tin SGK, liên hệ kiến thức đã học tìm hiểu về:
-Trạng thái tự nhiên
-Tính chất hóa học
-Viết PTHH
I.Axit cacbonic
HS: thảo luận
HS: phát biểu, viết PTHH

HS: kết luận
Kết luận
-H2CO3: có trong nước tự nhiên, nước mưa, khí quyển.
-H2CO3: là axit yếu, không bền, bị phân hủy, làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ
H2CO3 ( CO2 + H2O

Hoạt động 2: Tìm hiểu về tính chất và ứng dụng của muối cacbonatGV: Yêu cầu HS đọc nội dung SGK

GV: treo bảng tính tan
Yêu cầu HS nhận xét về tính tan của muối cacbonatGV: Yêu cầu HS dự đoán tính chất hóa học của muối cacbonat.
GV: Yêu cầu các nhóm HS làm TN chứng minh các tính chất hóa học của muối

GV: nhận xét, bổ sung TN của các nhóm
GV: kết luận tính chất hóa học của muối cacbonat.
Lưu ý:
-Không phải muối cacbnat nào cũng có các phản ứng trên.
-Muối cacbonat tan trong nước mới thỏa mãn điều kiện phản ứng trao đổi axit, muối. Muối cacbonat không phản ứng với kim loại.
-Muối cacbonat của kim loại kiềm không bị nhiệt phân hủy.

GV: yêu cầu HS đọc SGK, bổ sung
II.Muối cacbonat
1.Phân loại
HS: đọc SGK
2.Tính chất
a).Tính tan
HS: quan sát, nhận xét
Nhận xét
-Đa số muối cacbonat không tan (trừ muối cacbonat của kim loại kiềm)
-Hầu hết muối cacbonat đều tan trong nước
b).Tính chất hóa học

HS: dự đoán và làm TN chứng minh
HS: đại diện các nhóm báo cáo
HS: các nhóm khác nhận xét, bổ sung
Kết luận
-Tác dụng với axit: giải phóng khí CO2.
Na2CO3 + 2HCl → NaCl + CO2 + H2O
NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O
-Tác dụng với bazơ
K2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2KOH
(NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O)
-Tác dụng với muối
Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 +2NaCl
-Muối cacbonat bị nhiệt phân hủy
2NaHCO3  Na2CO3 + CO2 + H2O
CaCO3  CaO + CO2
3.Ứng dụng
HS: đọc SGK

Hoạt động 3: Tìm hiểu về chu trình cacbon trong tự nhiên


GV: treo tranh hình về chu trình C trong tự nhiên
GV: Nêu vấn đề: trong tự nhiên luôn có sự chuyển hóa C từ dạng này sang dạng khác, diễn ra thường xuyên liên tục và là chu trình khép kín
GV: hãy quan sát tranh hình và nêu chu trình của C trong tự nhiênGV: tổng hợp các ý chính
III.Chu trình cacbon trong tự nhiên

HS: quan sát tranh hình phát biểu
HS: nêu được các ý:
-Cây xanh hấp thụ CO2 nhờ quá trình quang hợp tạo ra protein thực vật. Động vật đồng hóa protein thực vật tạo ra protein động vật. Các thức ăn thối rữa do vi khuẩn hóa thành hợp chất của C. Phần còn lại thoát ra ở