dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giáo án Hóa học 8 HKI mien phi,tai lieu Giáo án Hóa học 8 HKI mien phi,bai giang Giáo án Hóa học 8 HKI mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/2/2011 5:09:56 PM
Filesize: 0.92 M
Download count: 64
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Ngày soạn: 15.08.2009
Ngày dạy: 17..08.2009
Lớp: 8
1:
bài 1: Mở đầu môn hoá học
I.Mục tiêu
Kiến thức
HS biết hoá học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất và các ứng dụng của chúng. Hoá học là môn khoa học quan trọng và bổ ích.
Hoá học có vai trò quan trọng trong cuộc sống do đó cần có kiến thức hoá học về các chất và sử dụng chúng trong cuộc sống.
Kĩ năng
Bước đầu rèn luyện cho HS kĩ năng làm thí nghiệm đơn giản, biết quan sát các hiện tượng.
rèn luyện phương pháp tư duy, óc suy luận sáng tạo
Làm việc tập thể có hiệu quả
Thái độ
HS có hứng thú say mê học tập, ham thích đọc sách nghiên cứu. Nghiêm túc ghi chép các hiện tượng quan sát được và tự rút ra kết luận.
II.Chuẩn bị
Hoá chất: Dung dịch : NaOH, CuSO4, HCl, đinh sắt
Dụng cụ: ống nghiệm, giá gỗ, ống nhỏ giọt
III.Phương pháp
Đặt vấn đề, thí nghiệm nghiên cứu.
Suy lí, suy nạp, khái quát hoá, hoạt động nhóm
IV.Tiến trình
Giới thiệu bài học
Các hoạt động

Nội dung
Hoạt động của GV và HS

Hoạt động 1: I. Hoá học là gì?

1. Thí nghiệm
TN1: Cho 1ml dung dịch đồng sunfat vào 1ml dung dịch Natri hiđroxit
TN2: Cho 1ml dung dịch axit clohiđric vào ống nghiệm đựng đinh sắt.
2. Kết quả
TN1: có chất rắn không tan.
TN2: có sủi bọt khí

3.Nhận xét
Hoá học là môn khoa học nghiên cứu về chất, sự biến đổi chất và ứng dụng của chúng.
GV: Đặt vấn đề: Hoá học là gì? vai trò của hoá học trong đời sống như thế nào?
GV: yêu cầu HS gấp SGK quan sát bộ TN GV đã chuẩn bị cho mỗi nhóm
HS: quan sát dụng cụ, hoá chất, màu sắc các chất
HS: đại diện nhóm báo cáo
GV: Phát phiếu yêu cầu và hướng dẫn HS làm TN
HS: làm TN theo nhóm điền kết quả vào phiếu yêu cầu
HS: đại diện nhóm báo cáo kết quả

GV: Đặt câu hỏi: Qua 2 TN trên em nhận xét gì về môn Hoá học?
HS: thảo luận
GV: Nêu khái niệm về bộ môn Hoá

Hoạt động 2: II. Hoá học có vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta?


Trả lời câu hỏi
Nhận xét
Kết luận
Hoá học có vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta.

GV: phát PHT yêu cầu nhóm HS thảo luận các vấn đề
Yêu cầu 1: Kể 5 vật dụng là đồ dùng thiết yếu trong gia đình em?
Yêu cầu 2: Kể 5 loại sản phẩm hoá học sử dụng trong đời sống và sản xuất?
Yêu cầu 3 Kể 5 sản phẩm hoá học phục vụ trực tiếp cho việc học tập của em?
HS: Đại diện các nhóm trình bày
HS: theo dõi và bổ sung
GV: Từ đó em hày nêu vai trò của môn Hoá học

Hoạt động 3: III. Làm thế nào để học tốt môn Hoá học ?

Các hoạt động khi học tập môn Hoá học
- Thu thập thông tin tìm kiếm kiến thức
- Xử lý thông tin
- Vận dụng
- Ghi nhớ
Phương pháp học tập tốt môn Hoá học
Nắm vững + vận dụng kiến thức đã học
Biết làm TN