dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giáo án Địa lí 8 mien phi,tai lieu Giáo án Địa lí 8 mien phi,bai giang Giáo án Địa lí 8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/2/2011 5:20:48 PM
Filesize: 1.49 M
Download count: 106
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Ngày soạn: 15/08/2009
Ngày dạy09
Lớp dạy: 8A
Phần I: Thiên nhiên con người ở các châu lục
XI. Châu á
Tiết 1 Bài 1: Vị trí địa lý, địa hình và khoáng sản
A- Mục tiêu bài học. Sau bài này HS cần:
a. Về kiến thức:
- Hiểu rõ đặc điểm vị trí địa lý, kích thước, đặc điểm địa hình và khoáng sản của châu á.
b. Về kĩ năng:
- Củng cố và phát triển kĩ năng đọc, phân tích và so sánh các đối tượng trên lược đồ
c. Về thái độ:
- Có tình yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ tự nhiên.
B - Chuẩn bị:
a. Giáo viên:
- Lược đồ vị trí địa lí châu á trên toàn cầu.
- Bản đồ tự nhiên châu á.
- Tài liệu tranh ảnh về tự nhiên châu á và Việt Nam.
b. Học sinh:
- SGK+ đồ dùng học tập khác.
C- Phương pháp sử dụng:
- Phương pháp đặt vấn đề.
- Phương pháp trực quan + mô tả
- Phương pháp đàm thoại gợi mở.
- Phương pháp thảo luận nhóm/ cặp
D - Tiến trình dạy học.
a. định tổ chức:
b. Kiểm tra bài cũ:
? Cho biết tên các châu lục được học trong chương trình địa lí 7?
c. Bài mới:
1. Vào bài: (Sử dụng lời giới thiệu trong SGK)
2. Hoạt động bài mới:

Hoạt động của Thầy và trò
Ghi bảng

Hoạt động1: - HDHS tìm hiểu về đặc điểm vị trí và kích thước của châu lục. HS làm việc cá nhân/cặp.
Bước 1:
- GV: yêu cầu HS dựa vào hình 1.1 cho biết:
+ Điểm cực bắc và cực nam phần đất liền của châu á nằm trên vĩ độ địa lý nào?
- Châu á tiếp giáp với các đại dương và châu lục nào?
- ý nghĩa của vị trí địa lí?- Diện tích châu á là bao nhiêu?
- Diện tích các châu lục đã học?
Châu âu:10,4 triệu km2
Châu Phi:30,3 triệu km2
Châu mỹ: 42 triệu km2
C.ĐD : 8,5 triệu km2
C.NCực :14 triệu km2
- Dựa vào hình 1.1 cho biết chiều dài từ điểm cực bắc đến điểm cực nam, chiều rộng từ bờ tây sang bờ đông nơi lãnh thổ mở rộng nhất là bao nhiêu?
- Nhận xét về kích thước của châu
( là châu lục rộng nhất thế giới)
Bước 2: - HS trả lời, chỉ bản đồ, HS khác nhận xét - GV chuẩn kiến thức.
Hoạt động 2: - HDHS tìm hiểu về đặc điểm địa hình và khoáng sản. HS làm việc cá nhân/cặp.
Bước1:
- Giáo viên yêu cầu HS lên xác định tên các dãy núi và các đồng bằng của châu á trên bản đồ treo tường?
- Xác định các hướng núi chính.
- Nhận xét đặc điểm địa hình châu
Bước2: HS trả lời, chỉ bản đồ, HS khác nhận xét, bổ sung - GV chuẩn kiến thức.Bước3:
- HS dựa vào hình 1.2 SGK cho biết ch