dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi HSG toán 9 tỉnh Bắc Kạn mien phi,tai lieu Đề thi HSG toán 9 tỉnh Bắc Kạn mien phi,bai giang Đề thi HSG toán 9 tỉnh Bắc Kạn mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/8/2011 10:23:19 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 80
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC KẠN

ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI CHỌN HỌC SONH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2010 – 2011
MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề.
(Đề thi gồm có: 01 trang)


Câu 1: (2 điểm) Cho a, b, c là các số thực không âm. Chứng minh:

Câu 2: (4 điểm) Cho biểu thức:
A = 
Với x > 0, y > 0.
a. Rút gọn A.
b. Biết xy = 16. Tìm các giá trị của x, y để A có giá trị lớn nhất, tìm giá trị đó.
Câu 3: (4 điểm) Cho ba đường thẳng:
x + y = 1 (d1)
x – y = 1 (d2)
(k + 1)x + (k – 1)y = k + 1 với k ≠ 1 (d3)
Tìm các giá trị của k để:
a. (d1) và (d3) vuông góc với nhau.
b. ba đường thẳng (d1), (d2)và (d3) đồng quy tại một điểm trong mặt phẳng tọa độ Oxy.
Câu 4: (4 điểm) Giải các hệ phương trình sau:
a.  b. 
Câu 5: (2 điểm) Cho tam giác BAC cân ở A, đường cao thuộc cạnh bên bằng h, góc ở đáy bằng α. Chứng minh:

Câu 6: (4 điểm) Cho đường tròn (O;R) và đường thẳng xy không giao nhau. Từ một điểm M tùy ý trên xy kẻ hai tiếp tuyến MP và MQ với đường tròn (O) trong đó P, Q là các tiếp điểm. Qua O kẻ OH ( xy, dây cung PQ cắt OH ở I, cắt OM ở K. Chứng minh:
a. OI.OH = OK.OM = R2 ;
b. PQ luôn đi qua một điểm cố định khi M thay đổi trên xy.
-------------------Hết------------------
Chú ý: - Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giait thích gì thêm.