dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi HSG 2011 mien phi,tai lieu Đề thi HSG 2011 mien phi,bai giang Đề thi HSG 2011 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/22/2011 9:52:56 AM
Filesize: 0.10 M
Download count: 124
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT BẠCH THÔNG


ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔN TOÁN 6
Thời gian làm bài: 150 phút
Đề gồm 01 trang


ĐỀ BÀI:
Bài 1 (4 điểm):
a. Tính: 
b. Tìm x, biết: 
Bài 2 (4 điểm):
a. So sánh: 
với 

b. Cho .
C là số nguyên tố hay hợp số? Tại sao?

Bài 3 (4 điểm): Giải bài toán cổ sau:
Vừa gà vừa chó
Bó lại cho tròn
Ba mươi sáu con
Một trăm chân chẵn
Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu chó?

Bài 4 (4 điểm): Cho D = 1 - 2 + 3 - 4 + … + 99 - 100
a. D có chia hết cho 2, cho 3, cho 5 không? Vì sao?
b. D có bao nhiêu ước tự nhiên? Có bao nhiêu ước nguyên?

Bài 5 (4 điểm): Cho điểm O trên đường thẳng xy. Trên một nửa mặt phẳng có bờ là Đường thẳng xy vẽ tia Oz sao cho góc xOz nhỏ hơn 900.
a. Vẽ các tia Om, On lần lượt là phân giác của các góc xOz và yOz. Tính số đo góc mOn?
b. Tính số đo các góc nhọn trong hình vẽ nếu số đo góc mOx bằng 350.
c. Vẽ đường tròn (O; 2cm) cắt các tia Ox, Om, Oz, On, Oy lần lượt tại A, B, C, D, E. Với các điểm O, A, B, C, D kẻ được bao nhiêu đường thẳng phân biệt qua các cặp điểm? Kể tên những đường thẳng đó.
HẾT HƯỚNG DẪN CHẤM
Bài
Nội dung
Điểm

1.a.
 =  =
= = 2
2

1.b.

2

2.a.
 

Vì: 
Hay A < B
2

2.b.
. Tổng các chữ số của C là: 2011(2 + 7) = 2011.9  9 Nên C là hợp số
2

3.
- Giả sử tất cả đều có hai chân, thì tổng số chân sẽ là : 36.2 = 72 chân
=> số chân còn thiếu là : 100 - 72 = 28 chân (do giả sử chó có hai chân). Số chó là 28 : 2 = 14 con.
- Số gà là 36 - 14 = 22 con.
ĐS : 22 gà ; 14 chó.
4

4.a.
D = 1 - 2 + 3 - 4 + … + 99 - 100 =
= (1 - 2) + (3 - 4) + … + (99 - 100) =
= (-1) + (-1) + … + (-1) = 50.(-1) = -50
=> D  2; D  5; D  3
2

4.b.
Ta có : 50 = 2.52 => 50 có (1 + 1)(2 + 1) = 6 ước tự nhiên
Vậy D = -50 có 6 ước tự nhiên và có 12 ước nguyên
2

5.

1

5.a.

1

5.b.
; ;
1

5.c.
Có 10 đường thẳng : OA ; OB ; OC ; OD ; AB ; AC ;AD ; BC ; BD ; CD
1

Ghi chú : nếu học sinh làm theo cách khác đúng thì vẫn cho điểm tối đa./.