dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi HSG 2011 mien phi,tai lieu Đề thi HSG 2011 mien phi,bai giang Đề thi HSG 2011 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/22/2011 9:54:07 AM
Filesize: 0.09 M
Download count: 102
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT BẠCH THÔNG


ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔN TOÁN 7
Thời gian làm bài: 150 phút
Đề thi gồm 01 trang


ĐỀ BÀI:
Bài 1 (4 điểm):
a. Thực hiện phép tính: 
b. Tìm x, biết: 

Bài 2 (4 điểm):
a. Cho: . Chứng minh rằng: 
b. Tìm số tự nhiên có ba chữ số, biết rằng số đó chia hết cho 18 và các chữ số của nó tỷ lệ với 1, 3, 2.

Bài 3 (4 điểm): Cho dãy 1, -5, 9, -13, 17, -21, 25 ……
a. Tính tổng 2011 số hạng đầu tiên của dãy.
b. Viết số hạng thứ n của dãy đã cho.
Bài 4 (4 điểm):
a. Tìm các cặp số nguyên (x;y) sao cho: 2x - 5y + 5xy = 14
b. Một người dùng một thùng nước hết 14 ngày, còn nếu cùng dùng với vợ anh ta thì hết 10 ngày. Hỏi chỉ riêng người vợ dùng một thùng nước hết bao nhiêu ngày?
Bài 5 (4 điểm):
Cho tam giác ABC có các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau ở I, các đường phân giác ngoài của các góc B và C cắt nhau ở K. Gọi E là giao điểm của các đường thẳng BI và CK.
a. Tính khi 
b. Tính khi 
HẾT HƯỚNG DẪN CHẤM

Bài
Nội dung
Điểm

1.a.

2

1.b.

2

2.a.
Từ:

Hay: 
2

2.b.
GS số cần tìm có dạng: (0 < a ( 9; 0 ( b ( 9; 0 ( c ( 9)
- Vì ( 18 = 2.9 mà ƯCLN (2 ; 9) = 1
nên ( 2 => c là số chẵn và ( 9 => (a + b +c) ( 9
=> a + b + c = 9q (q ( N*)
Vì a, b, c tỉ lệ với 1, 2, 3 nên ta có :

- Vì q chẵn, q ≠ 0, 0 < a ( 9; 0 ( b ( 9; 0 ( c ( 9 nên q = 2
=> a = 3, b = 9, c= 6. Chữ số cần tìm là: 396
2

3.a.

2

3.b.
Số hạng thứ n là : (-1)n+1.(4n-3) n ( 1


4.a.
Từ: 2x - 5y + 5xy = 14
=> 5y(1 - x) = 2(x - 7)
=> 
- 
-
Vậy x = 2 và y = -2


4.b.
Trong một ngày :
- Một mình người chồng dùng hết: thùng nước.
- Hai vợ chồng dùng hết: thùng nước.
=> Chỉ riêng người vợ dùng hết: - = thùng nước.
Vậy chỉ riêng người vợ dùng thùng nước hết 35 ngày


5.
 GT
(ABC, 1 = 2 ;3 =4 ;1 =2 ;3 =4

KL
a.  = ?  = ? = ? nếu = 600
b.  = ?  = ? = ? nếu = (0

5.a.
 = 1200 ; = 300 ; = 600


5.b.
 = 900 + ;  = ; = 900 - 


Ghi chú : nếu học sinh làm theo cách khác đúng thì vẫn cho điểm tối đa./.