dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi HKII Vật lí 7 mien phi,tai lieu Đề thi HKII Vật lí 7 mien phi,bai giang Đề thi HKII Vật lí 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/9/2011 5:00:11 PM
Filesize: 0.14 M
Download count: 129
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
KIỂM TRA HỌC KỲ II VẬT LÝ 7
I. BẢNG TÍNH TRỌNG SỐ NỘI DUNG KIỂM TRA THEO KHUNG PHÂN PHỐI TRƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG
TỔNG SỐ TIẾT
LÝ THUYẾT
TỈ LỆ THỰC DẠY
TRỌNG SỐ
LT
(Cấp độ) 1,2
VD
(Cấp độ) 3,4
LT
(Cấp độ) 1,2
VD
(Cấp độ) 3,4

Sự nhiễm điện do cọ xát
Hai loại điện tích

22

1,4

0,6

11,7

5,0

Dòng điện - Nguồn điện.
Chất dẫn điện, chất cách điện. Dòng điện trong kim loại – Sơ đồ mạch điện

3

3

2,1

0,9

17,5

7,5

Các tác dụng của dòng điện

22

1,4

0,6

11,7

5,0

Cường độ dòng điện –Hiệu điện thế

53

2,1

2,9

17,5

24,1

Tổng
12
10
7,0
5,0
58,4
41,6

II. BẢNG SỐ LƯỢNG CÂU HỎI VÀ ĐIỀN SỐ CHO MỖI CHỦ DỀ Ở MỖI CẤP ĐỘ

NỘI DUNG
(CHỦ ĐỀ)
TỔNG SỐ
SỐ LƯỢNG CÂU (CHUẨN CẦN KIỂM TRA)
ĐIỂM SỐ

1. Sự nhiễm điện do cọ xát. Hai loại điện tích

11,7


2

2


1

2. Dòng điện - Nguồn điện. Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại. Sơ đồ mạch điện

17,5

3

2

1

4

3.Các tác dụng của dòng điện

11,7

2

1

1

2,5

4. Cường độ dòng điện- Hiệu điện thế
17,5
1
1

0,5

1. Sự nhiễm điện do cọ xát. Hai loại điện tích

5,0


1/2


½

0,5

2. Dòng điện - Nguồn điện. Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại. Sơ đồ mạch điện

7,5

1

1


0,5


3. Các tác dụng của dòng điện

5,0

1/2


½

0,5

4. Cường độ dòng điện- Hiệu điện thế
24,1
1

1
0,5

Tổng
100
11
7
4
10
KIỂM TRA HỌC KỲ II

I. Mục tiêu kiểm tra:
1.Kiến thức: kiến thức từ bài(17- 28) của chương III- Điện học
2.Mục đích:
Giáo viên: - GV ra đề kiểm tra, đáp án
Học sinh : - HS ôn tập.
III.Thiết lập ma trận hai chiều:


Mức độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Vận dụng thấp
Vận dụng caoTNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL


1. Sự nhiễm điện do cọ xát. Hai loại điện tích
1(C1)

0,5

1(C7)

0,5
1/2(C10)

0,5
2,5

1,5

2. Dòng điện - Nguồn điện. Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại. Sơ đồ mạch điện
1(C4)
0,5

1(C5)
0,5
1(C8)
3
1 (C3)
0,54
4,5

3. Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng từ, tác dụng hoá học, tác dụng sinh lí của dòng điện
1(C6)
0,5
1/2(C9)
1,01/2(C9a)
1,0
1