dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề KT tiết 60 theo ma trận mới mien phi,tai lieu Đề KT tiết 60 theo ma trận mới mien phi,bai giang Đề KT tiết 60 theo ma trận mới mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/27/2011 9:52:09 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 159
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tiết 60
Kiểm tra 1 tiết
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
Chủ đề 1 Dầu mỏ và khí thiên nhiên.
Chủ đề 2 Nhiên liệu
Chủ đề 3 Rượu etylic
Chủ đề 4 Axit axetic. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic.
Chủ đề 5 Chất béo
2. Kĩ năng
- Viết được phương trình hóa học
- Tính được thể tích khí, khối lượng, lượng chất của chất tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.
- Biết được tính chất và ứng dụng của rượu etylic và axit axetic.
3. Thái độ
- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong khoa học
II. Hình thức đề kiểm tra
Kết hợp cả hai hình thức TNKQ(40%) và TNTL (60%)
III. Ma trận đề kiểm tra
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI SỐ 2 HỌC KỲ II LỚP 9

Nội dung kiến thức

Mức độ nhận thức
Cộng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Vận dụng ở
mức cao hơnTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


1. Dầu mỏ và khí thiên nhiên
Biết sử dụng có hiệu quả một số sản phẩm dầu mỏ và khí thiên nhiên

Số câu hỏi
2(1,2)2

Số điểm
11 (10%)

2. Nhiên liệu
Biết cách sử dụng nhiên liệu an toan, có hiệu quả
Hiểu được cách sử dụng nhiên liệu an toan, có hiệu quả
Tính được nhiết lượng tỏa ra khi đốt cháy than, khí metan và thể tích khí cacbonic tạo thànhSố câu hỏi
1(3)1(4)2

Số điểm
0,50,51 (10%)

3. Rượu etylic

Viết các PTHH dạng công thức phân tử và cấu tạo thu gọn
Phân biệt etanol với benzen, biết được độ rượu.
Tính được khối lượng etanol tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng có sử dụng độ rượu và hiệu suất quá trình.Số câu hỏi


1(5)


1(10)


2

Số điểm


0,5


2


2,5 (25%)

4.Axit axetic, Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
Biết nhận xét về cấu tạo phân tử, TCHH.Thiết lập được sơ đồ mối liên hệ giữa etilen, etanol, axit axetic và etyl axetat, viết được PTHH minh họa
Phân biệt axit axetic với etanol và chất lỏng khác .Viết PTHH
Tính được nồng độ axit hoặc khối lượng dung dịch axit axetic tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng
Tính được hiệu suất của phản ứng este hóa, thành phần phần trăm về khối lượng các chất trong hỗn hợp lỏng


Số câu hỏi
1(6)

1(7)
1(9)
3

Số điểm
0,5

0,5
1,5
2,5 (25%)

5. Chất béo
Viết được phương trình thủy phân chất béo trong môi trường axit và môi trường kiềm
Phân biệt được chất béo với hidrocacbon
Tính khối lượng xà phòng thu được theo hiệu suất phản ứngSố câu hỏi
1(8)
1(11)


2

Số điểm
0,5
2,5


3 (30%)

Tổng số câu
Tổng số điểm
5
2,5
25%
2
1
10%
1
1,5
15%
1
0,5
5%
2
4,5
45%

11
10
100%ĐỀ BÀI
I. Trắc nghiệm khách quan(4 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu đúng.
1. Khi dập tắt đám cháy xăng, dầu người ta không dùng nước vì
A. xăng, dầu dễ tan trong nước. B. xăng, dầu nặng hơn nước.
C. xăng, dầu nhẹ hơn nước và không tan trong nước. D. xăng, dầu phản ứng với nước.
Câu 2. Khả năng bay hơi của một số sản phẩm tách ra từ dầu mỏ được xếp theo trật tự tăng dần như sau:
A. Dầu lửa, xăng, dầu điezen, dầu mazut. B. Dầu điezen, dầu mazut, xăng, dầu lửa.
C. Dầu lửa,dầu mazut, xăng,