dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề KT HKII theo ma trận mới (tập huấn huyện) mien phi,tai lieu Đề KT HKII theo ma trận mới (tập huấn huyện) mien phi,bai giang Đề KT HKII theo ma trận mới (tập huấn huyện) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/27/2011 9:54:49 PM
Filesize: 0.14 M
Download count: 98
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Phòng gd & đt huyệnbạchthông
Trường ptcs Cao sơn – vũ muộn – sỹ bình

Kiểm tra học kỳ ii
Môn toán: lớp 6
Thời gian làm bài : 90 phút – không kể giao đề


A.Ma trận đề


Biết
Hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng

Chuẩn
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


1. Phân số, rút gọn phân số, phân số bằng nhau

Số câu
Số điểm
Biết sắp xếp và rút gọn phân số


Hiểu điều kiện để tồn tại phân số


3
0,75


2 câu (1,2)
(0,5đ)


1 câu (8)
(0,25đ)2. các phép tính về phân số

Số câu
Số điểm

Vận dụng tính chất của các phép toán về phân số

Vận dụng tính chất của các phép toán về phân số đẻ tính giã trị của biểu thức3
2,52 câu (9a,b) (2,0đ)

1câu
(13)
(0,5đ)


3.Các bài toán về phân số


Số câu
Số điểm


Biết câch rút gọn phân số
Biết thực hiện cộng trừ phân số

Thực hiện được các phép tính về ps

Biết cách giải các bài toán về phân số
5
3,75
1 câu (7)
(0,25đ)
1câu (10a)
(1,0đ)

1câu (10b)
(1,0đ)

2 câu (11a,b)
(1,5đ)


4. Góc


Số câu
Số điểm
Nắm được KN tia phân giác của 1 góc

Nhận biết được các loại góc
Biết vẽ góc trên nửa mặt phẳng và tính số đo góc

Nắm được tính chất tia pg của góc, góc kề bù
5
2,5
1câu (4)
(0,25đ)

1 câu (3) (0,25đ)
1câu (12a)
(1,0đ)

2 câu (12b,c)
(1đ)


5. Đường tròn, tam giác

2
0,5


Nhận biết KN đường tròn

Hiểu về KN tam giácSố câu
Số điểm
1câu (6)
(0,25đ)

1câu
(5)
(0,25đ)Tổng số câu Tổng Số điểm
4
1,0
6
3,0
5
4,0
3
2,0
18
10


B.đề bài
I. Trắc nghiệm khách quan(2điểm) Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Kết quả rút gọn phân số  đến tối giản là:
A.  B.  C.  D. 
Câu 2: Trong các phân số sau : phân số nhỏ nhất là :
A.  B.  C. 
Câu 3: Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Biết góc xOy = 400 và góc xOz là góc nhọn, số đo góc yOz có thể là:
A. 500 B.300 C. 1400 D.700
Câu 4: Tia phâ