dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề KT HKII theo ma trận mới (tập huấn huyện) mien phi,tai lieu Đề KT HKII theo ma trận mới (tập huấn huyện) mien phi,bai giang Đề KT HKII theo ma trận mới (tập huấn huyện) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/27/2011 9:56:08 PM
Filesize: 0.07 M
Download count: 122
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN– LỚP 7
NHÓM 3 (VI HƯƠNG - HÀ VỊ)
Mục tiêu đề kiểm tra:
+) Kiến thức: - HS nắm chắc khái niệm về thống kê; Biểu thức đại số; tam giác
+) Kỹ năng: Vận dụng được Định lý Py-ta-go, tính chất 3 đường cao trong tam giác cộng trừ các đơn thức đồng dạng
+) Thái độ: GD ý thức tự giác, tích cực làm bài
Hình thức đề kiểm tra: Đề kiểm tra tự luận
Ma trận đề kiểm tra:

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


Thống kê
Nhận biết được dấu hiệu, lập bảng tần số

Số câu

1
1

Số điểm
2 = 20%2 = 20%

Biểu thức đại số

Tìm bậc của đơn thức; thu gọn và sắp xếp đa thức
Tìm tổng, hiệu của 2 đa thức
Tìm nghiệm đa thức


Số câu


2(2;3a)
1(3b)
1
4

Số điểm

2= 20%
2= 20%
1 = 10%
5 =50%

Tam giác


Tính chất 3 đường cao của tam giác
Định lí Py-ta-goSố câu

1(5b)
1(5a)

2

Số điểm

1 = 10%
2 = 20%

3 =30%

Tổng số câu
1
3
2
1
7

Tổng số điểm
2
3
4
1
10

Tỉ lệ
20%
30%
40%
10%
100%


ĐỀ KIỂM TRA
Câu 1: (2đ) Số cân nặng của 30 HS(tính tròn đến kg) trong 1 lớp học được ghi lại như sau:


32
32
36
30
30
32
32
31
32
31
36
45
28
28
30
31
31
31
28
32

a.Dấu hiệu ở đây là gì?
b.Lập bảng tần số và nhận xét
c.Tính số trung bình cộng và tìm Mốt của dấu hiệu
Câu 2: (1đ) Tìm bậc của các đơn thức sau:
a. xy2z(-3x2y)2 b.  xy3.2x2y2.(-3xy)
Câu 3: (3đ) Cho đa thức:
P(x) = x2 + 5x4 - 3x3 + x2 + 4x4 + 3x3 - x + 5
Q(x) = x - 5x3 - x2 - x4 + 4x3 - x2 + 3x - 1
Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến
Tính P(x) + Q(x) ; P(x) - Q(x)
Câu 4 : (1đ) Tìm nghiệm của đa thức x2 + x
Câu 5: (3đ)
Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH vuông góc với BC(H thuộc BC). Cho biết AB = 13cm, AH = 12cm, HC = 16cm. Tính độ dài AC, BC
Cho điểm M nằm trong góc xOy khác góc vuông. Qua điểm M vẽ đường thẳng a vuông góc với Ox tại P, cắt Oy tại Q và vẽ đường thẳng b vuông góc với Oy tại R, cắt Ox tại S. Chứng minh OM ( SQ

Hướng dẫn chấm và thang điểm

Câu
Lời giải vắn tắt
Điểm

1
a. Dấu hiệu: số cân nặng của mỗi bạn
b. Lập được bảng tần số
nhận xét
c.  ≈ 31,9 kg ;
M = 32

0,5
0,5
0,25
0,5
0,25

2
-6x5y4z
Có bậc 10
 x4y6
Có bậc 10


0,25
0,25

0,25

0,25

3
P(x) = 9x4 + 2x2 - x + 5
Q(x) = -x4 -x3 - 2x2 + 4x - 1
P(x) + Q(x) = 8x4 - x3 + 3x + 4
P(x) - Q(x) = 10x4 + x3 + 4x4 - 5x + 60,5
0,5
1
1

4


Nghiệm đa thức là: 0 ; -1

1

5
AC = 20cm ;
BH = 5cm ;
BC = 21cm