dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề KT HKII theo ma trận mới (tập huấn huyện) mien phi,tai lieu Đề KT HKII theo ma trận mới (tập huấn huyện) mien phi,bai giang Đề KT HKII theo ma trận mới (tập huấn huyện) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/27/2011 9:59:59 PM
Filesize: 0.14 M
Download count: 338
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TÍNH TRỌNG SỐ
Lý 6STT
NỘI DUNG
TT
LT
THỰC DẠY
TRỌNG SỐ

LT
VD
LT
VD

1
Chương 1 : Cơ học
2
2
1,4
0,6
7,4
3,2

2
Chương 2 : Nhiệt học
17
16
11,2
5,8
58,9
30,5

30
0
0
0

40
0
0
0

50
0
0
0


TỔNG CỘNG
19
18
12,6
6,4
66,3
33,7TÍNH SỐ CÂU
STT
NỘI DUNG
TRỌNG SỐ
SỐ LƯỢNG CÂU
ĐIỂM SỐ
T.SỐ
SỐ CÂU
TN
TL


1
Chương 1 : Cơ học
7,4
7,4
0,74=1
1(0.7đ;3’)

0.7

2
Chương 2 : Nhiệt học
58,9
58,9
5,89=5
2(1.4đ;6’)
1(1đ;5’)
2.4

3
0
0
0
0
4
0
0
0
0
5
0
0
0
0
1
Chương 1 : Cơ học
3.2
 3,2
0,32=1
2(1.4đ;6’)

1.4

2
Chương 2 : Nhiệt học
30,5
30,5
3,05=3

5(3.5đ;15’)
1(2đ;10’)
5.5

3
0
0
0
0
4
0
0
0
0
5
0
0
0
0

TỔNG CỘNG
100

10
10(7đ;30’)
2(3đ;15’)
10

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn: Vật lí 6 - Thời gian: 45 phút
Môn: Vật lí 6 - Thời gian: 45 phút
Ma trận đề kiểm tra vật lý 6
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng


TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Cơ học

1. Tác dụng của ròng rọc:
a. Dùng ròng rọc cố định để đưa một vật lên cao chỉ có tác dụng thay đổi hướng của lực.
b. Dùng ròng rọc động để đưa một vật lên cao, ta được lợi hai lần về lực nhưng thiệt về hai lần đường đi.
2. Lấy được ví dụ thực tế có sử dụng ròng rọc.
3. Sử dụng được ròng rọc cố định hay ròng rọc động để làm những công việc hàng ngày khi cần chúng và phân tích được tác dụng của ròng rọc trong các trường hợp đó để chỉ rõ lợi ích của nó hoặc chỉ ra được ví dụ về ứng dụng việc sử dụng ròng rọc trong thực tế đã gặp.


Số câu hỏi
Câu 6

Câu 4,Câu 73Câu

Số điểm
0.7đ

1,4 đ2,1đ

Nhiệt học
4- Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
5- Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
6- Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.
7- Nhiệt kế dùng trong phòng thí nghiệm thường dùng để đo nhiệt không khí, nhiệt độ nước.
8- Nhiệt kế y tế dùng để đo nhiệt độ cơ thể người.
9- Nhiệt kế rượu thường dùng để đo nhiệt độ không khí.
10- Thang nhiệt độ gọi là nhiệt giai. Nhiệt giai Xenxiut có đơn vị là độ C (oC). Nhiệt độ thấp hơn 0oC gọi là nhiệt độ âm.
11- Nhiệt độ nước đá đang tan là 0oC. Nhiệt độ nước sôi là 100oC. Nhiệt độ của cơ thể người bình thường là 37oC. Nhiệt độ trong phòng thường lấy là 20oC. Nhiệt độ của nước sôi tại những vùng núi cao