dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề KT HKII L9 theo ma trận mới (tập huấn huyện) mien phi,tai lieu Đề KT HKII L9 theo ma trận mới (tập huấn huyện) mien phi,bai giang Đề KT HKII L9 theo ma trận mới (tập huấn huyện) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/27/2011 10:08:02 PM
Filesize: 0.18 M
Download count: 162
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ 9 (Thời gian 45 phút)
( Đề kiểm tra kết hợp TNKQ và TL)

BƯỚC 1: Xác định mục đích của đề kiểm tra:
a. Phạm vi kiến thức: Kiểm tra kiến thức trong chương trình Vật lý lớp 9 học kì II, gồm từ tiêt 37 đến tiết 69 theo phân phối chương trình
b. Mục đích: Kiểm tra kiến thức của học sinh theo chuẩn kiến thức nằm trong chương trình học.
- Đối với Học sinh:
+ Kiến thức:Học sinh nắm được về dòng điện xoay chiều,máy phát điện xoay chiều,các tác dụng của dòng điện xoay chiều, truyền tải điện năng đi xa,máy biến thế,hiện tượng khúc xạ ánh sang,quan hệ giưa góc tới và góc khúc xạ,TKHT,TKPK,so sánh được mắt và máy ảnh,mắt cận và mắt lão,kính lúp,ánh sang trắng và ánh sang màu,phân tích ánh sang trắng,trộn ánh sang, các tác dụng của ánh sang,sự chuyển hóa năng lượng,định luật bảo toàn năng lượng,sản xuất điện năng,điện gió điện mặt trời điện hạt nhân.
+ Kỹ năng:Vận dụng được những kiến thức trên để giải bài tập và giải thích một số hiện tượng.
+ Thái độ: Giúp học sinh có thái độ trung thực, độc lập, nghiêm túc, sáng tạo trong khi làm bài kiểm tra.
- Đối với Giáo viên: Thông qua bài kiểm tra đánh giá được kết quả học tập học sinh, từ đó có cơ sở để điều chỉnh cách dạy của GV và cách học của HS phù hợp thực tế.
BƯỚC 2. Xác định hình thức kiểm tra:
- Kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận (30% TNKQ, 70% TL)
- Học sinh kiểm tra trên lớp.
BƯỚC 3. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
1. Phần bổ trợ cho các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra:
a. Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình:

Nội dung
Tổng số tiết
Lí thuyết
Tỉ lệ thực dạy
Trọng số của chương
Trọng số của bài kiểm tra
LT
VD
LT
VD
LT
VD

Chương 2: Điện từ
8
5
3,5
4,5
43,75
56,25
8,75
11,25

Chương 3: Quang học
20
16
11,2
8,8
56
44
28
22

Chương 4: Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
6
4
2,8
3,2
46,7
53,4
14
16

Tổng
32
25
17,5
14,5
146,45
153,55
50,75
49,25


b. Tính số câu hỏi và điểm số chủ đề kiểm tra ở các cấp độ.


Cấp độ
Nội dung
Trọng số
Số lượng câu(chuẩn cần kiểm tra)
Điểm số
Tổng số
TN
TLLý thuyết
(Cấp độ 1, 2)
Chương 2: Điện từ
8,75
0,88 ≈ 1
1 (0,5đ; 2,5’)
0,3 (0,5đ; 3’)
1


Chương 3: Quang học
28
2,8 ≈ 3
2 (1đ; 5’)
1 (2đ; 7’)
3


Chương 4: Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
14
1,4 ≈ 1
1 (0,5đ; 2,5’)
0,5 (1đ; 5’)
1,5


Vận dụng
(Cấp độ 3, 4)
Chương 2: Điện từ
11,25
1,1 ≈ 1

0,7 (1,1đ; 4’)
1


Chương 3: Quang học
22
2,2 ≈ 2
1 (0,5đ; 2,5’)
1 (1,5đ; 7’)
2


Chương 4: Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
16
1,6 ≈ 2
1 (0,5đ; 2,5’)
0,5 (1đ; 5’)
1,5


Tổng
100
10
6 (3đ; 15’)
4 (7đ; 30’)
10


2. Các bước thiết lập ma trận: Thiết lập bảng ma trận như sau:
Tên Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ